OVER D.I.M.E.S.

What is the D.I.M.E.S. CSR 2.0 PLEDGE? - D.I.M.E.S.

D.I.M.E.S. (Diversity In Media, Entertainment, Sport) is een CSR 2.0 (Corporate Social Responsibility) programma en initiatief ontworpen door The P.A.S.C.A.L. Foundation (ANBI) om een wederzijdse synergie te creëren tussen media-, sport- en entertainmentbedrijven/-organisaties, samen met talent uit de sector dat zich identificeert als BIPOC (Black, Indigenous, and people of color), LGBTQ+, Women, Non-binary and persons living with disability + other underserved and underrepresented groups.

Het initiatief heeft ook een speciale focus op het bieden van strategische en innovatieve DEI-ondersteuning aan werkers, bedrijven en organisaties uit de media en aanverwante industrie, bij het uitvoeren van hun gewenste MVO-programma's, met de focus op het profiteren van onderbemande en ondervertegenwoordigde leden van de samenleving.

WIE ZIJN WIJ EN WAT IS ONZE MISSIE

D.I.M.E.S. wordt gevormd door een groep lokale en internationale industrie-experts uit de TV, Film, Muziek, Entertainment, Media en de Sportsector wiens missie het is om op diversiteit gerichte strategieën en programma's te creëren die de weg vrijmaken voor de algehele inclusie van achtergestelde en ondervertegenwoordigde groepen binnen de media, entertainment en de sportindustrie door middel van effectieve partnerschappen.

Het belangrijkste doel van het D.I.M.E.S. initiatief is om de principes van diversiteit en inclusiviteit binnen de media, entertainment en de sportindustrie te bekronen. Het initiatief is gericht op het creëren van een blijvende impact voor een radicale maar duurzame verandering in de werkcultuur die raciale onrechtvaardigheid, ongelijkheid en algemene discriminatie aanmoedigt van personen die zich identificeren als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen.

Het D.I.M.E.S. initiatief is toegewijd aan het bereiken van de bovenstaande doelen door middel van strategische partnerschappen en samenwerkingen met bedrijfsleiders en bedrijven binnen de media, entertainment en de sportindustrie. strategic partnerships and collaborations with business leaders and companies within the media, entertainment and sports industry.

ONZE SDG-VERBINTENIS

Ons werk bij D.I.M.E.S. is in overeenstemming met de Sustainable Development Goals (SDG's)van de Verenigde Naties, met andere woorden om ervoor te zorgen dat ongelijkheden die zich manifesteren in de vorm van racisme en alle soorten discriminatie worden uitgeroeid, terwijl we ook inclusiviteit bevorderen die de groei van alle individuen mogelijk maakt in de werkplaats.

We stemmen onze huidige programma's en initiatieven vooral af op SDG 4 (Kwaliteitsonderwijs), SDG 8 (Fatsoenlijk werk en economische groei) en SDG 10 (Verminderde ongelijkheid). Dit blijkt duidelijk uit onze D.I.M.E.S. Connect, D.I.M.E.S. Masterclass, D.I.M.E.S. Empowerment Pact, en het D.I.M.E.S. TOP 100 Awards program.

We streven ernaar een gericht aantal van 1000 bedrijven ertoe te brengen de D.I.M.E.S. CSR 2.0 Belofte te volgen en tegen 2030 om af te stemmen op onze goedkeuring van de SDG-doelstellingen van de Verenigde Naties.

DE WAARDE VAN HET BEREIKEN VAN GELIJKHEID IN ONDERNEMINGEN VAN TV, FILM, MUZIEK, MEDIA, ENTERTAINMENT EN SPORT: €60 MILJARD

35%

Bedrijven die worden geïdentificeerd als meer divers en inclusief, hebben 35% meer kans om beter te presteren dan hun concurrenten.

McKinsey

70%


Bedrijven die divers zijn hebben 70% meer kans om nieuwe markten te overwinnen.

HBR

87%


Teams die divers zijn zijn 87% beter in het nemen van beslissingen.

People Management

We ARE

D.I.M.E.S. (Diversity In Media, Entertainment, Sport) By P.A.S.C.A.L.

Lead By Example...

VOLG ONS

CONTACT

Stichting D.I.M.E.S.
Keizersgracht 391 A 1016EJ Amsterdam
Tel. +31 (0)20 2101682
www.wearedimes.org
Email contact@wearedimes.org

© 2024 Stichting D.I.M.E.S. (Diversity, In Media, Entertainment, Sport)