D.I.M.E.S. & BEDRIJVEN

DEI (Diversity, Equity, Inclusion) In Media, Entertainment & Sport - D.I.M.E.S.

DEI IN MEDIA, ENTERTAINMENT EN SPORT (DIVERSITEIT, GELIJKHEID, INCLUSIE)

Van televisie tot Film, Muziek, Media, Entertainment en de Sportindustrie, is het een bekend gegeven dat de media en aanverwante industrieën een miljardenindustrie zijn met een groot aantal bedrijven die werken aan het leveren van inhoud.

Het enorme netwerk van verschillende indexen waaruit de industrie bestaat, veronderstelt dat er erkenning is van de diversiteit die eraan verbonden zijn en een opzettelijke inspanning om een rechtvaardige en inclusieve omgeving binnen de industrie te creëren, maar dit is niet het geval. Er is nog erg veel werk aan de winkel om de cultuur van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te verankeren in de werk-/bedrijfscultuur van bedrijven binnen de industrie.

DE DEI IN MEDIA, ENTERTAINMENT EN SPORT KLOVEN EN UITDAGINGEN

We consumeren allemaal de hele dag door media-inhoud, van de ochtendkrantenartikelen tot de middagprogramma's en het avondvoetbal, dus het is een uitdaging dat de diversiteit in de consumentenbasis van de industrie niet wordt weerspiegeld in de algemene bedrijfscultuur.

Het creëren van een eerlijkere, rechtvaardige en veel meer inclusieve werkomgeving voor diverse soorten mensen die betrokken zijn bij de media-industrie is niet onderhandelbaar, aangezien BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen het niet verdienen om ondervertegenwoordigd en onderbemand te zijn in een sector die zij voor een groot deel vormen als consumenten.

Het is daarom absoluut noodzakelijk dat het probleem van raciale ongelijkheid, onbewuste vooroordelen en stereotypering in de media-, sport- en entertainmentindustrie wordt aangepakt door bedrijfsleiders en grote spelers binnen de industrie.

WAT IS DE D.I.M.E.S. CSR 2.0 INTERVENTIE?

D.I.M.E.S. (Diversity In Media, Entertainment, Sport) is een CSR 2.0 (Corporate Social Responsibility) programma en initiatief ontworpen met een speciale focus op het bieden van strategische en innovatieve DEI-ondersteuning aan media en aanverwante industriespelers, bedrijven en organisaties, met het oog op het creëren van een blijvende impact voor een radicale maar duurzame verandering in de werkcultuur die raciale onrechtvaardigheid, ongelijkheid en algemene discriminatie aanmoedigt van personen die zich identificeren als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen, terwijl ze de principes van diversiteit en inclusiviteit binnen de media-, entertainment- en sportindustrie verheerlijken.

DE BEHOEFTE AAN DE D.I.M.E.S. INTERVENTIE

Het creëren van een eerlijkere en veiligere ruimte voor iedereen om in te gedijen, is een noodzaak die prioriteit moet krijgen in de media-industrie. Dit komt omdat het onrechtvaardig en zelfs illegaal is dat iemand oneerlijk wordt beoordeeld, kansen wordt ontzegd, buitengesloten of zelfs wordt geconfronteerd met subtiele of directe bedreigingen op hun werkplek vanwege hun ras, etniciteit, levenservaring, geslacht, seksuele geaardheid, bekwaamheid of handicap.

Er is behoefte aan een robuuste implementatie van DEI op werkplekken in de media-industrie; het hebben van een DEI-team dat zorgt voor een strikte naleving van het beleid dat vereist dat iedereen op de set of in een mediakantoor inclusief en eerlijk wordt behandeld tot het portretteren van diverse casts en leden in allerlei soorten werk!

MISSIEVERKLARING

Onze missie is het creëren en implementeren van op diversiteit gerichte strategieën, initiatieven en programma's die de weg vrijmaken voor de algehele inclusie van onderbemande en ondervertegenwoordigde groepen in de media-, entertainment- en sportindustrie door middel van effectieve partnerschappen.

HOE U HET INITIATIEF VAN D.I.M.E.S. KUNT HELPEN

Als zakelijk leider en bedrijf binnen de TV, Film, Muziek, Media, Entertainment en Sportindustrie kunt u helpen door te profiteren van onze speciaal samengestelde en branche specifieke DEI-programma's, initiatieven en strategieën door middel van actieve partnerschappen die ons in staat stellen om Corporate Social Responsibilities (CSR) voor uw voordeel uit te voeren. Hiermee draagt uw organisatie bij aan de strijd tegen discriminatie en racisme binnen de branche.

DE WAARDE VAN HET BEREIKEN VAN GELIJKHEID IN ONDERNEMINGEN VAN TV, FILM, MUZIEK, MEDIA, ENTERTAINMENT EN SPORT: €60 MILJARD

66%


2 op de 3 sollicitanten zoeken naar bedrijven met een divers personeelsbestand.

Glassdoor

74%

74% van de millennial-medewerkers gelooft dat hun organisatie innovatiever is als er een cultuur van inclusie is

Deloitte

230%


Inclusieve bedrijven krijgen 2,3 keer meer cashflow per werknemer.

Josh Bersin

Linking our work at D.I.M.E.S. to SDG's.

Bij D.I.M.E.S. waarderen we het feit dat er een constante strijd is om ervoor te zorgen dat ieder mens de kans krijgt om te genieten van de diverse en inclusieve kansen die nodig zijn die voldoen aan hun behoeften en verlangens in andere om hun individuele resultaten te maximaliseren. Wij zijn van mening dat het bieden van de genoemde mogelijkheid de basis is waarop de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (2030 Agenda) zijn ontworpen door de Verenigde Naties.

We hebben ons werk met trots afgestemd op de relevante SDGs om gelijkheid te bevorderen, inkomensongelijkheid te verminderen en inclusief onderwijs aan te moedigen om een opwaartse trend van sociale mobiliteit en het creëren van welvaart te versterken.

De SDGs als Global Goals zijn zo ontworpen dat iedereen een bijdrage kan leveren, hetzij als individu, als onderneming of als maatschappelijk middenveld. Daarom is D.I.M.E.S. klaar om de oproep tot actie van de Verenigde Naties te beantwoorden door gebruik te maken van de veelzijdigheid van de doelen om een positieve impact te hebben op de media-, entertainment- en sportindustrie door middel van het aanbieden van innovatieve diensten, levendige partnerschappen en gezamenlijke inspanningen. We identificeren ons momenteel met de volgende specifieke SDGs in ons werk:

D.I.M.E.S. WERK DRAAGT BIJ AAN HET BEREIKEN VAN EEN AANTAL VAN DEZE LEVENSVERANDERENDE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN (SDG’S).

Dit doel is gericht op het verminderen van ongelijkheid binnen en tussen landen. Het roept specifiek op tot het uitbannen van ongelijkheden in inkomen, evenals ongelijkheden die zijn gebaseerd op leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, afkomst, religie of economische of andere status binnen een land.
Geslachtvooroordeel ondermijnt ons sociale gemeenschap en devalueert ons allemaal. Het is niet alleen een mensenrechten kwestie; het is een enorme verspilling van het menselijk potentieel van de wereld. Door vrouwen gelijke rechten te ontzeggen, ontzeggen we de helft van de bevolking een kans om ten volle te leven. Politieke, economische en sociale gelijkheid voor vrouwen zal ten goede komen
Deze SDG stimuleert het scheppen van banen met het oog op de verbetering van de algemene levensstandaard en zorgt voor duurzame economische groei. Het D.I.M.E.S.-initiatief maakt gebruik van deze SDG door een deel van zijn programma af te stemmen op de bevordering van duurzame, inclusieve en duurzame economische
Ons werk bij D.I.M.E.S., in overeenstemming met het CSR 2.0-initiatief, past in de SDG-doelstelling om kwaliteitsonderwijs te garanderen door middel van enkele van onze DEI-strategieën en -programma's die zijn afgestemd op het vergemakkelijken van de toegang tot inclusief en rechtvaardig kwaliteitsonderwijs dat het bieden van mogelijkheden voor levenslang

WAT HEEFT D.I.M.E.S. AAN BEDRIJVEN TE BIEDEN DIE ZICH AANMELDEN?

- D.I.M.E.S. Biedt media-, entertainment- en sportbedrijven een platform en de mogelijkheid om hun bedrijfs-DNA te profileren, en alles wat ze landelijk/intern doen om diversiteit, inclusie en rechtvaardigheid te vergroten.

- Informeer onontdekt talent en de (inter)nationale D.I.M.E.S. gemeenschap welke strategieën zijn ingevoerd, wat de nieuwe wervingsprocedures van je bedrijf zijn wat betreft DEI (Diversity, Equity, Inclusion).

- HR-afdeling? Hoe behoud je diverse medewerkers, hoe ondersteun je inclusie? Enz...
D.I.M.E.S. kan hierbij helpen.

- D.I.M.E.S. "Connect" is gemaakt voor bedrijven om hun DEI initiatieven opnieuw te onderzoeken en om de reis van hun bedrijf naar een meer diverse en inclusieve industrie te delen.

- Het bevorderen van diversiteit op de werkplek is vandaag de dag belangrijker dan ooit. Het is tijd om de voordelen van een diverse en moderne werkplek te benutten. D.I.M.E.S. kan daarbij helpen.

- Een platform om te ontwikkelen en toegang te krijgen tot divers talent, waardoor het risico op een krimpende kandidatenpool kleiner wordt, wat uiteindelijk kan leiden tot verlies van winstgevendheid.

- Trek verborgen talent aan.

Als u een bedrijf heeft in de TV, Film, Muziek, Entertainment, Media of Sport branche en meer wilt weten over deelname aan de D.I.M.E.S. CSR 2.0 initiatief, bezoek onze pagina Steun D.I.M.E.S. of neem Contact Op.

Lead By Example...

VEEL GESTELDE VRAGEN

Wat is het D.I.M.E.S. MVO 2.0 initiatief?
 1. D.I.M.E.S. (Diversity In Media, Entertainment, Sport) is een CSR 2.0 (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) programma en initiatief, ontworpen door The P.A.S.C.A.L. Foundation (ANBI), om een wederzijdse synergie te creëren tussen media-, sport- en entertainmentbedrijven/-organisaties, samen met talent uit de sector dat zich identificeert als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen
   
  Het initiatief heeft ook een speciale focus op het bieden van strategische en innovatieve DEI-ondersteuning aan werkers, bedrijven en organisaties uit de media en aanverwante industrie, bij het uitvoeren van hun gewenste MVO-programma's, met de focus op het profiteren van onderbemande en ondervertegenwoordigde leden van de samenleving.
Wat zijn de belangrijkste doelen van het D.I.M.E.S. initiatief?
Het belangrijkste doel van het D.I.M.E.S. initiatief is om de principes van diversiteit en inclusiviteit binnen de media, entertainment en de sportindustrie te bekronen. Het initiatief is gericht op het creëren van een blijvende impact voor een radicale maar duurzame verandering in de werkcultuur die raciale onrechtvaardigheid, ongelijkheid en algemene discriminatie aanmoedigt van personen die zich identificeren als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen. Het is gericht op het bereiken van bovenstaande doelen door strategische partnerschappen en samenwerkingen met bedrijfsleiders en bedrijven binnen de media, entertainment en sportindustrie.
Hoe is het D.I.M.E.S. initiatief belangrijk voor het bereiken van DEI in de media-, entertainment- en sportindustrie?
Dit D.I.M.E.S. initiatief is gericht op het benutten van de enorme capaciteiten van individuen en bedrijven in de media, entertainment en de sportindustrie om raciale rechtvaardigheid, gelijkheid en inclusiviteit te bevorderen, wat op zijn beurt de sociaaleconomische ontwikkeling van ondervertegenwoordigde en achtergestelde groepen in de sector zal beïnvloeden, ongeacht hun leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, levenservaring of handicap. Het probeert dit te bereiken door middel van speciaal ontworpen programma's en een reeks strategieën waarmee leden van het initiatief een concrete toezegging kunnen doen om ervoor te zorgen dat hun bedrijfscultuur divers, billijk en inclusief is, terwijl ook de diversiteit van leveranciers in de toeleveringsketen van de media-industrie wordt gegarandeerd.
Alle bovengenoemde inspanningen zullen een significante en grote verandering in de manier waarop DEI wordt bekeken in de media, entertainment en de sportindustrie stimuleren, waardoor een organische en meetbare groei in de loop van de tijd wordt gecreëerd.
Welk type MVO-projecten kan beschikbaar worden gesteld onder D.I.M.E.S. MVO 2.0?
Enkele van de MVO-projecten die beschikbaar kunnen worden gesteld, zijn onder meer D.I.M.E.S. Connect, D.I.M.E.S. Masterclass, D.I.M.E.S. Empowerment Pact, D.I.M.E.S. TOP100 onderscheidingen, enz.
Wat is het D.I.M.E.S. Empowerment Pact?
Dit is een overeenkomst tussen het D.I.M.E.S. initiatief dat streeft naar samenwerking met toonaangevende wereldwijde marktplaatsen, bedrijfsleiders en bedrijfsentiteiten in de TV, Film, Muziek, Entertainment, Media en de Sportindustrie om sociaal-economische kansen binnen de industrieën in kaart te brengen voor getalenteerde individuen en bedrijven die vallen binnen de categorie BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen.
 
Het pact is gericht op het zoeken naar speciale kansen die een enorm voordeel zullen zijn voor zowel de leden van het initiatief als de ondervertegenwoordigde en benadeelde leden van de samenleving, namelijk personen die zich identificeren als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen.
 
Samenwerkingen in het kader van het pact bieden de bovengenoemde personen ook de mogelijkheid om voor het eerst conferenties, congressen, symposia, seminars, topbijeenkomsten en aanverwante branche-evenementen bij te wonen voor een speciaal onderhandelde en scherp geprijsde tarief van 50-75% lager dan de reguliere presentiegelden.
Wat is de D.I.M.E.S. "Top 100-onderscheidingen"?
Het is een jaarlijks evenement dat iconische bedrijven en individuen erkent en promoot die een geweldig voorbeeld en model zijn van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie in de wereldwijde zakengemeenschap. Dit prijsprogramma is gericht op het aanmoedigen van DEI-inspanningen en strategieën van bedrijven en bedrijfsorganisaties in de TV, Film, Muziek, Media, Entertainment en de Sportindustrie.
Wat is D.I.M.E.S. Connect?
D.I.M.E.S. connect verwijst naar de innovatieve oplossingen die onder het D.I.M.E.S. initiatief, dat bestaat uit het organiseren van conferenties en speciale netwerkevenementen, die talenten met elkaar verbinden om gemeenschap, samenwerking en een platform voor wederzijdse ondersteuning te bevorderen.
Het D.I.M.E.S. Connect-initiatief biedt ook een structuur voor 'verbindings'-programma's voor zakelijke diversiteit en inclusie die diverse media, sport en entertainment professionals in contact brengen met toonaangevende bedrijven en rolmodellen.
Het D.I.M.E.S. Connect kanaliseert de programma's in het kader van dit programma op creatieve wijze naar de bevordering van aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor personen die zich identificeren als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen in de media, entertainment en de sportindustrie.
Wat is de D.I.M.E.S. Masterclass?
De D.I.M.E.S. Masterclass is een initiatief dat gebruik maakt van samenwerkingen met lokale en internationale partners in de TV, Film, Muziek, Media, Entertainment en de Sportindustrie om masterclasses en mentorsessies te houden voor individuen die zich identificeren als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen die geïnteresseerd zijn om als individu of als bedrijfseigenaar door te dringen in de industrie.
 
De masterclass zal gericht zijn op het verwerven van relevante vaardigheden op het gebied van TV/Film Productie, van TV Format Creaties (zonder script/gescript), Film/TV Regie, Showrunner, Animatie, Licht en Geluid, Artiesten management, Muziekproductie, Sport Agent, Marketing en aanverwante digitale en traditionele vaardigheden.
Wat zijn de vereisten om je aan te melden voor de D.I.M.E.S. initiatief?
Om lid te worden van het initiatief zijn de volgende voorwaarden vereist:
 • Moet een bedrijfsorganisatie of bedrijfsleider zijn in de TV, Film, Muziek, Entertainment, Media of de Sportindustrie.
 • Moet een persoon zijn die zich identificeert als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen.
 • Uitvoering van een pandrecht dat tevens dienstdoet als formele verbintenis als lid.
Let op dat de belofte en de toewijding van het bedrijf aan de acceptatie van diversiteit, gelijkheid en inclusie in zijn bedrijfscultuur aangeeft en een opzettelijke inspanning om antidiscriminatie en antiracismebeleid toe te passen in zijn wervings, werkgelegenheids, promotie, toeleveringsketen en andere relevante processen binnen de media, entertainment en de sportindustrie. Het vertegenwoordigt ook een verbintenis om samen te werken met het D.I.M.E.S. initiatief voor DEI-projecten die binnen hun bedrijf of branche banen willen creëren voor BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen ter ondersteuning van de visie op een betere toekomst voor achtergestelde en ondervertegenwoordigde mensen in de gemeenschap.
Wat is de D.I.M.E.S. CSR 2.0 Belofte?
De D.I.M.E.S. belofte vertegenwoordigt het engagement tussen het initiatief en zijn leden; individuen en bedrijfsorganen om de principes van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie in hun bedrijfsprocessen en werkplekcultuur in zich op te nemen en te handhaven.
           De belofte vormt ook een vorm van een plechtige belofte door leden om ervoor te zorgen dat BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen, met begrip van andere achtergestelde en ondervertegenwoordigde groepen van gekwalificeerde personen binnen de samenleving, door de leden goed worden overwogen bij het promoten van hun DEI-inspanningen in de werving, promotie, toeleveringsketen en gerelateerde bedrijfsprocessen.
           We streven ernaar een gericht aantal van 1000 bedrijven te vinden die de D.I.M.E.S. CSR 2.0 Belofte te volgen en tegen 2030 om af te stemmen op onze goedkeuring van de SDG-doelstellingen van de Verenigde Naties.
Wat zijn de voordelen voor leden van de D.I.M.E.S. initiatief?
Een lidmaatschap van het D.I.M.E.S. initiatief geeft toegang tot DEI-stimulerende programma's en strategieën, plus robuuste DEI-gerelateerde kansen en toegang tot het volgende:
 • Conferenties en speciale netwerkevenementen die 'verbinding' programma's voor bedrijfsdiversiteit en inclusie bieden om diverse media, spor en entertainment professionals in contact te brengen met toonaangevende bedrijven en invloedrijke rolmodellen binnen de bedrijfstakken door middel van conferenties en speciale netwerkevenementen.
 • Online en offline conferentie-evenementen, met panelleden en gastsprekers en speciaal geselecteerde vertegenwoordigers en bedrijfsleiders van toonaangevende bedrijven in de media, sport en entertainmentindustrie.
 • Talentenjacht evenementen met een speciale focus op het extraheren van talenten op een manier die voldoet aan diversiteit, gelijkheid en inclusie.
 • Faciliterende diensten voor diverse professionals en bedrijven in georganiseerde evenementen en programma's om DEI binnen hun zakelijke gemeenschap te promoten.
 • Hosting van masterclass en mentorsessies voor personen die zich identificeren als BIPOC (Black, Indigenous, & People of Color), LGBTQ+, Vrouwen, non-binaire en personen met een handicap, inclusief andere benadeelde en ondervertegenwoordigde groepen. Hierdoor kunnen ze vaardigheden verwerven op het gebied van TV/Filmproductie, TV Format Creaties (zonder script/gescript) Film/TV-Regisseur, Showrunner, Animatie, Licht en Geluid, Artiestenbeheer, Muziekproductie, Sportagent, Marketing, enz.
Is er een financiële verplichting voor leden van de D.I.M.E.S. initiatief?
Nee.
Er is geen geldelijke verplichting, vergoedingen, contributie of betalingen met betrekking tot het lidmaatschap van individuen of bedrijven van de D.I.M.E.S. initiatief. We moedigen leden echter aan; individuen, bedrijfsleiders en bedrijfsorganen binnen de media-, sport- en entertainmentindustrie om vrijwillige bijdragen te leveren aan de financiering van ons werk met de D.I.M.E.S. DEI-initiatieven.
Zijn er juridische gevolgen bij het aanmelden als lid van het D.I.M.E.S. initiatief?
Nee.
Het initiatief is geheel vrijwillig en leidt als zodanig niet tot enige juridisch gevolg voor beide partijen.
Heeft lid zijn van het D.I.M.E.S. initiatief invloed op de DEI-strategie of -programma's van een bedrijf?
Nee.
Het D.I.M.E.S. Initiatief vormt alleen een aanvulling op het DEI-beleid van een bedrijf door het te verbeteren en meer beproefde strategieën te bieden zonder de bestaande regelingen in gevaar te brengen. Ook in gevallen waar er geen DEI-beleid aanwezig is, kan het D.I.M.E.S. initiatief de adoptie van de DEI-werkplekcultuur aan moedigen en biedt tegelijkertijd een rijke basis waarop het bedrijf zijn DEI-beleid en -strategieën kan baseren.
Is lidmaatschap van het D.I.M.E.S. initiatief hulpzaam bij het promoten van de SDG-doelen van bedrijven?
Ja.
We hebben ons werk met trots afgestemd op de relevante SDGS om gelijkheid te bevorderen, inkomensongelijkheid te verminderen en inclusief onderwijs aan te moedigen en een opwaartse trend van sociale mobiliteit en het creëren van welvaart te versterken. D.I.M.E.S. staat klaar om de oproep tot actie van de Verenigde Naties te beantwoorden door gebruik te maken van de veelzijdigheid van de doelen om een positieve invloed te hebben op de media, entertainment en de sportindustrie door middel van het aanbieden van innovatieve diensten, levendige partnerschappen en gezamenlijke inspanningen.
           We identificeren ons momenteel met SDG 5, 8 en 10 van de doelstellingen van de Verenigde Naties in ons werk bij het D.I.M.E.S. initiatief. Dit zal zeker een positieve uitwerking hebben op de SDG-doelen van de leden.
         We streven ernaar een gericht aantal van 1000 bedrijven te vinden die de D.I.M.E.S. CSR 2.0 Belofte te volgen en tegen 2030 om af te stemmen op onze goedkeuring van de SDG-doelstellingen van de Verenigde Naties.
16. Zijn leden van het initiatief verplicht om een jaarlijks rapport of bewijs te overleggen van hun betrokkenheid bij het D.I.M.E.S. initiatief?
Nee.
Met het oog op verantwoording en evaluatie voor het verzamelen van statistieken, kunnen we echter om informatie vragen over de voortgang van DEI-programma's en -strategieën die zijn geïntroduceerd door het D.I.M.E.S. initiatief om de effectiviteit ervan te bepalen.
Is het lidmaatschap van het D.I.M.E.S. initiatief voor een bepaald termijn?
Nee.
Er is geen specifieke lidmaatschapstermijn als leden zich eenmaal hebben aangemeld.
Zijn de werknemers van bedrijven die lid zijn van het D.I.M.E.S. initiatief vereist om zich aan het initiatief te committeren?
Nee.
We eisen van medewerkers niet dat ze DEI-taken uitvoeren buiten de werkplek of het werkplekbeleid en we vragen ook niet om hun inzet op andere gebieden dan hun werkplekomgeving.
Heeft het D.I.M.E.S. initiatief leiderschapskansen te bieden aan leden?
Ja.
Dit is in de mate dat we leden kunnen verzoeken om vertegenwoordigers van hun bedrijven te nomineren om hun expertise in onze adviesraad te verstrekken.
Wat is de voortgang evaluatietechniek van het D.I.M.E.S. initiatief?
We volgen onze DEI-voortgang door middel van de reacties en feedback van interviews, anonieme opiniepeilingen, enquêtes en vragenlijsten die aan onze leden en andere belanghebbenden zijn verstrekt.

VOLG ONS

CONTACT

Stichting D.I.M.E.S.
Keizersgracht 391 A 1016EJ Amsterdam
Tel. +31 (0)20 2101682
www.wearedimes.org
Email contact@wearedimes.org

© 2024 Stichting D.I.M.E.S. (Diversity, In Media, Entertainment, Sport)